iml
 • M4 Mistral
 • Crm
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • BTH

Extrakcia na pevnej fáze (SPE)

Výber fáz CHROMABOND® pre SPE podľa typu vzorky

Výber fáz podľa typu

 • reverzné fázy
 • normálne fázy
 • iónovovýmenné fázy
 • fázy pre špeciálne aplikácie

 

CHROMABOND® HR-Xpert

Profesionálny koncept inovatívnych SPE fáz

CHROMABOND® HR-Xpert koncept pozostáva z 5 polymérnych RP a zmesných iónovýmenných fáz. V závislosti na charaktere analytov ponúka vhodné adsorbenty a optimálne metódy pre prípravu, čistenie a zakoncentrovanie vzorky.

5 fáz CHROMABOND® HR-Xpert's:

CHROMABOND® HR-Xhydrofóbny PS/DVB kopolymér
CHROMABOND® HR-XCsilný zmesný katex
CHROMABOND® HR-XAsilný zmesný anex
CHROMABOND® HR-XCWslabý zmesný katex
CHROMABOND® HR-XAWslabý zmesný anex

     

Tieto inovatívne SPE fázy ponúkajú:

 • Najmodernejšie sférické polyméry
 • častice rôznych veľkostí (45 µm a 85 µm), vhodné pre rozličné objemy vzoriek a matrice
 • Široké spektrum aplikácií, obzvlášť vhodné pre obohacovanie farmaceutík z biologických matríc
 • ideálne prietokové vlastnosti vďaka nízkemu obsahu hmoty častíc
 • Optimalizovaná štruktúra pórov a vysoký špecifický povrch
 • vysoká kapacita a vynikajúce elučné vlastnosti v RP, ako aj zmesnom móde
 • nízka spotreba rozpúšťadiel
 • rýchle, ekonomické analýzy
 • Vysokočistý adsorbčný materiál
 • umožňuje vysokú reprodukovateľnosť s extrémne nízkymi „slepými” hodnotami
 • spoľahlivé analýzy na ultrastopovej úrovni
 • nie je potrebná žiadna adaptácia metódy pre nové šarže

 

SPE príslušenstvo

Vákuové rozvody a príslušenstvo 
pre zaobchádzanie s SPE kolónami a patrónami

 
Prázdne kolóny a príslušenstvo
pre individuálne plnenie SPE kolón s adsorbentom CHROMABOND® 


Príslušenstvo pre platničky MULTI 96
vákuové rozvody a príslušenstvo pre 96-pozíciové platničky
Dokument k stiahnutiu tu.

RÝCHLY KONTAKT
tel: 02/5292 4163
02/5292 4162
02/5292 4164
fax: 02/5292 4164
Created by D3Soft s.r.o. © 2011