iml
  • M4 Mistral
  • Crm
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • BTH

Konferencia


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že konferencia METROLÓGIA A REFERENČNÉ MATERIÁLY, plánovaná v termíne 19.-21.10.2015, sa vzhľadom na malý počet prihlásených aktívnych príspevkov aj napriek osobnej intervencii členov vedeckého výboru konferencie v ohlásenom termíne neuskutoční.

Je nám zároveň veľmi túto, že meranie ako dôležitá oblasť vedeckého bádania, obchodnej výmeny a skúšania pre zabezpečovania kvality produkcie, životného prostredia a kvality individuálneho života občanov nenašlo dostatočnú odozvu v slovenskej vedeckej a užívateľskej komunite. V nádeji, že dôjde k pozitívnej zmene by sme sa radi vrátili k nášmu projektu a
vedeckú konferenciu usporiadali v 2. polovici r. 2016.

Veríme, že navrhnuté sekcie: Teoretická a aplikovaná metrológia, Medzinárodná a národná legislatíva, Referenčné materiály, Analýza systémov merania a Metodológia a organizácia vzdelávania v metrológii dostatočne pokrývajú teoretické a aplikačné oblasti merania. Zároveň sme pevne presvedčení, že vedecká konferencia o meraní a metrológii na navrhovanej celoslovenskej úrovni by mohla priniesť potrebnú výmenu informácií medzi vedeckou, zákonodarnou a priemyselnou sférou a prezentovať slovenskú metrológiu na európskej úrovni, kam dlhodobo patrila a chce aj naďalej patriť.
RÝCHLY KONTAKT
tel: 02/5292 4163
02/5292 4162
02/5292 4164
fax: 02/5292 4164
Created by D3Soft s.r.o. © 2011