iml
  • M4 Mistral
  • Crm
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • BTH

RTG difraktometre pre použitie v priemysle

RTG difrakčná analýza

je odporúčaná metóda pre použitie v priemysle pri kontrole kvality výrobného procesu, napríklad pri meraní obsahu austenitu v oceli, zvyškového pnutia (stress/strain) a určení preferovanej orientácie kryštálov v skúšanom materiále, keďže uvedené parametre výrazne ovplyvňujú fyzikálno - chemické vlastnosti materiálu.

Spoločnosť PROTO vyvinula unikátne prístrojové série pre použitie v priemysle, ktoré plne spĺňajú požiadavky na difraktometre používané pre kontrolu kvality v bežnej priemyselnej praxi, ako je vysoká správnosť a presnosť, ale zároveň aj značná rýchlosť merania pre vysoký počet testovaných vzoriek, vrátane nadrozmerných vzoriek.

Prístrojové série:

Meranie zostatkového pnutia a zvyškového austenitu

mXRD - prenosné zariadenia, určené pre meranie v teréne a nadrozmerných nepohyblivých predmetov (potrubia, tlakové nádoby a podobne)


iXRD - mobilné zariadenie vhodné pre meranie vo výrobe, schopné bezproblémového presunu medzi pracoviskami. Súčasťou prístroja je prenosný stojan, čo umožňuje precízne mapovanie zvyškového austenitu podľa ASTM E915 a zostatkového pnutia v súlade s ASTM E1426.LXRD - vysokovýkonné stacionárne laboratórne prístroje, určené pre podnikové laboratória (napr. oddelenia výzkumu). Zariadenia sú vyrábané v rozličných veľkostiach, takže sú schopné zmerať lubovoľne veľkú testovaciu vzorku:

Zariadenia pre precízne mikromapovanie zostatkového pnutia (Microarea LXRD) a pre mapovanie zvyškového pnutia a austenitu pri vzorkách s bežnými rozmermi (Standard LXRD)

                  Mikroarea LXRD                                                Standard LXRD
  

Zariadenie Widebody LXRD s väčšími rozmermi meracej komory pre testovanie a mapovanie vzoriek až do veľkosti 50cm.

                                    Widebody LXRD


Zariadenia pre precízne mapovanie pnutia a obsahu austenitu pri nadrozmerných vzorkách (vnútorný priestor 2 - 3,5m). Systém je vysokoflexibilný vďaka modulárnej konštrukcii.

                                           Gantry LXRD                                                                              Modular mapping LXRD


Meranie orientácie monokryštálov

LAUE COS - zariadenie pre rýchle a flexibilné meranie orientácie malých, priemyselne pestovaných monokryštálov (napr. polodrahokamy a drahokamy). Prístroj je možné vybaviť adaptérom pre rýchly a presný transfer meraných monokryštálov z meracieho priestoru na pílu.

                                                                   LAUE COS


LAUE HT - zariadenie pre rýchle a kontinuálne (24/7/365) meranie orientácie monokryštálov v metalurgickom, kovoobrábacom a strojárskom priemysle s vysokým počtom vzoriek a meraní. Neprerušená prevádzka je umožnená jednoduchým systémom údržby prístroja počas bežnej prevádzky.
Vynikajúca účinnosť pri meraní orientácie monokryštálov zliatín na báze niklu pri hodnotení kvality lopatiek turbín.

                                                                                        LAUE HT (High Throughput)
 

RÝCHLY KONTAKT
tel: 02/5292 4163
02/5292 4162
02/5292 4164
fax: 02/5292 4164
Created by D3Soft s.r.o. © 2011