iml
 • M4 Mistral
 • Crm
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • BTH

Fotometrické stanovenie vody

 • NANOCOLOR® fotometre
 • NANOCOLOR® vyhrievacie bloky
 • NANOCOLOR® skúmavkové testy
 • NANOCOLOR® štandardné testy
 • NANOCOLOR® systémy pre analytickú kontrolu kvality
 • NANOCOLOR® analytické príslušenstvo

NANOCOLOR® fotometre


1. Celkom nové spektrofotometre NANOCOLOR® na vás zapôsobia jedinečnou hi-tech technológiou a optikou.
Spektrálna šírka pásma prístroja NANOCOLOR® UV / VIS II bola zredukovaná na menej ako 2 nm a umožňuje vysoko presné meranie.
Rozlíšenie vlnovej dĺžky 0,1 nm umožňuje novú úroveň presnosti, napríklad pre monitorovanie skenov s vysokým rozlíšením.
Vnútorné rozptýlené svetlo sa zredukovalo na <0,05%, čo vedie k veľmi presným meracích signálom.
Optické nastavenie a inteligentné technológie oboch prístrojov umožní meranie bez ochranného krytu, čo je veľkou výhodou pre bezproblémové laboratórne postupy
.


 • Detekcia vzoriek a informácie o vzorkách
 • Optické nastavenie
 • Univerzálny držiak kyviet bez zakrytia kyvetového priestoru
 • 2D skener čiarového kódu
 • Dotyková obrazovka

Meranie MN skúmavkových testov
Meranie farebnosti

Meranie turbidity/zákalu.....

Podrobnejšie informácie ku NANOCOLOR® UV / VIS II a NANOCOLOR® VIS II


2. Nový kompaktný fotometer PF-3 je najmenší člen rodiny fotometrov spol. MACHEREY-NAGEL.

Prístroj je logickým doplnkom nášho produktového portfólia a perfektne sa hodí do rámca našej tradičnej spoľahlivosti, užívateľskej prístupnosti a inovatívnosti.

Vzhľadom k tomu, že fotometer PF-3 je vybavený tromi LED diódami produkujúcimi žiarenie s tromi rôznymi vlnovými dĺžkami, prístroj je dodávaný v niekoľkých verziách.
Tieto verzie sú navrhnuté tak, aby spĺňali analytické požiadavky na konkrétne aplikácie.
V súčasnej dobe môžeme poskytnúť štyri rôzne verzie fotometra PF-3, pre bazény, pitnú vodu, pôdu a analýzu CHSK.
Každá verzia môže analyzovať konkrétny súbor parametrov, ktoré sú životne dôležité pre analýzu v príslušnej oblasti použitia.
Všetky verzie sa dodávajú v troch rôznych verziach, vrátane kufríka s fotometrom, robustným puzdrom s fotometrom a príslušenstvom,
alebo kufríkom obsahujúcim pribalené činidlá
.

Podrobnejšie informácie ku PF-33. Nový kompaktný fotometer PF-12Plus vznikol ako vylepšený pokračovateľ svojho dobre prijatého predchodcu PF-12.
PF-12Plus je uspôsobený pre potreby mobilnej analýzy a je vybavený viac ako 100 predprogramovanými metódami a pridanými funkciami.
LED dióda  so žiarením 860 nm umožňuje nefelometrické meranie turbidity v rozmedzí 1-1000 NTU.
Táto funkcia tiež umožňuje obľúbenú kontrolu NTU-Check počas meraní našich skúmavkových testov NANOCOLOR®,čo je veľké PLUS, pokiaľ ide o spoľahlivosť výsledkov meran
í.

Užívateľské ovládanie pomocou ikoniek a nový panel úloh vytvoril z PF-12Plus užívateľsky príjemný, ľahko a intuitívne ovládaný fotometer pre široké spektrum aplikácií
pri analýze vody a odpadových vôd.

Dodáva sa v robustnom kufríku vybavenom pomocným príslušenstvom, čo umožňuje okamžitú analýzu priamo na mieste použitia.
S novým fotometrom PF-12Plus je k dispozícii aj viacero verzií našich reagenčných kufríkov VISOCOLOR® a NANOCOLO
R.Podrobnejšie informácie ku PF-12Plus

NANOCOLOR® vyhrievacie bloky

Vyhrievacie bloky poskytujú rýchle a bezpečné prevedenie všetkých požadovaných zahrievaní vzoriek v oblasti analýzy vôd a odpadových vôd.

1. Vyhrievací blok NANOCOLOR® VARIO 4

 • simultánne zahrievanie 24 vzoriek v 2 nezávisle použiteľných vyhrievacích jednotkách2. Vyhrievací blok NANOCOLOR® VARIO C2

 • simultánne zahrievanie 12 vzoriek

 
3. Vyhrievací blok NANOCOLOR® VARIO HC

 • simultánne zahrievanie 12 vzoriek

NANOCOLOR® skúmavkové testy

- ideálne testy pre všetky dôležité parametre vo vode a odpadovej vode
- jednoduché a rýchle meranie, vysoká presnosť
- meranie priamo v testovacej skúmavke – minimálny kontakt s nebezpečnými chemikáliami - maximálna bezpečnosť
- meranie automaticky po vložení kyvety do kyvetového priestoru
- identifikácia čiarovým kódom

 

NANOCOLOR® štandardné testy

- ideálne testy pre všetky dôležité parametre vo vode a odpadovej vode
- vysoká citlivosť a presnosť
- použitie obdĺžnikovitých kyviet s 50mm optickou dráhou umožňuje detekciu menších množstiev detekovateľnej látky
- použitie veľkého objemu vzorky zaručuje spoľahlivé a reprodukovateľné výsledky

 

 

NANOCONTROL systémy pre analytickú kontrolu kvality

NANOCONTROL systémy ponúkajú kompletný rozsah produktov pre analytickú kontrolu kvality analýz vykonávaných NANOCOLOR® systémom

 • NANOCONTROL štandardy jednej látky
 • NANOCONTROL zmesné štandardy
 • NANOCONTROL NANOCHECK – testovacie roztoky pre stanovenie fotometrickej správnosti
 • NANOCOLOR T-SET - elektronická kontrola teploty a kalibrácia vyhrievacích blokov

NANOCOLOR® analytické príslušenstvo

 • Príslušenstvo pre fotometre
 • Príslušenstvo pre vyhrievacie bloky
 • Všeobecné analytické príslušenstvo

 

RÝCHLY KONTAKT
tel: 02/5292 4163
02/5292 4162
02/5292 4164
fax: 02/5292 4164
Created by D3Soft s.r.o. © 2011