iml
 • M4 Mistral
 • Crm
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • BTH

Plynová chromatografia (GC)

Kapilárne kolóny pre GC s náplňou:

OPTIMA® vysokoúčinné kapilárne kolóny pre GC

PERMABOND® kapilárne kolóny pre GC

FázaZloženie

max. teplota [°C]*

PERMABOND® CW 20 Mpolyetylénglykol 20000 Dalton

220 / 240

PERMABOND® FFAPpolyetylénglykol 2-nitrotereftalát

220 / 240

PERMABOND® SE-30 dimetylpolysiloxán

300 / 320

PERMABOND® SE-525 % fenyl – 95 % metylpolysiloxán

300 / 320

* Prvá teplota je pre izotermické operácie, druhá hodnota je pre krátke izotermy v teplotnom programe. Povšimnite si, prosím, že pre kolóny s vnútorným priemerom 0,53 mm sú teplotné limity všeobecne nižšie. Pre bližšie podrobnosti pozrite, prosím, popis jednotlivých fáz.

Derivatizačné reagencie pre GC

Účel derivatizácie

 • Zlepšená prchavosť, lepšia tepelná stabilita alebo nižší limit detekcie v GC
 • Požiadavky: kvantitatívne, rýchle a reprodukovateľné vytváranie len jedného derivátu
 • Halogénové atómy vnášané derivatizáciou (napr. trifluoroacetáty) pre špecifické metódy detekcie (ECD) s výhodou vysokej citlivosti
 • Ovplyvnenie poradia elúcie a fragmentačných modelov v MS pomocou špecifickej derivatizácie
 • Sú dostupné reagenty pre silyláciu, alkyláciu (metyláciu), acyláciu

 

Fázy pre špeciálne GC separácie

Dokument k stiahnutiu tu. 

RÝCHLY KONTAKT
tel: 02/5292 4163
02/5292 4162
02/5292 4164
fax: 02/5292 4164
Created by D3Soft s.r.o. © 2011