iml
  • M4 Mistral
  • Crm
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • BTH

O NÁS

Spoločnosť CHEMMEA spol. s r.o. vznikla v roku 1992 s cieľom prispieť k rozvoju vtedajšej úrovni metrológie, predovšetkým rozšírením dostupnosti referenčných materiálov z medzinárodných zdrojov a s ponukou domácich referenčných materiálov do medzinárodnej siete.

Po vzniku Slovenskej republiky spoločnosť pokračovala v pôvodnom zameraní avšak v dôsledku meniacich sa priorít a potrieb našich zákazníkov, sa jej orientácia rozšírila na metrologické služby v oblasti vzdelávania, akreditácie systémov kvality kalibračných a skúšobných laboratórií, vyhodnotenia výsledkov merania podľa dokumentov ISO a kalibrácie niektorých meradiel používaných najmä v oblasti chemických analýz.
V priebehu času spoločnosť rozšírila svoje služby na celé spektrum meracích procesov, poskytujúc konzultačné služby a produkty pre výber a odber vzoriek, spracovanie a stabilitu meraných vzoriek, meradlá, ich  kalibráciu a ich metrologicky korektné používanie, vyhodnotenie nameraných údajov podľa medzinárodných dokumentov (ISO, OIML, EA, STN a pod.) a ich jasné a korektné prezentovanie.

Spoločnosť dnes predstavuje komplex metrologických služieb zameraných na aplikáciu medzinárodných a národných požiadaviek nevyhnutných pre zavedenie alebo fungovanie systémov kvality v organizáciách zameraných na kalibrácie meradiel alebo testovanie výrobkov a služieb.

Spoločnosť sa v priebehu dvadsiatich piatich   rokov stala spoľahlivým reprezentantom mnohých významných spoločností akými sú napr.  BIKOTRONIC GmbH (SRN),  Macherey-Nagel GmbH (SRN), Reagecon Diagnostics Ltd.,  MBH Analytical Ltd (UK), Carl ROTH GmbH (SRN), BUREAU OF ANALYSED SAMPLES Ltd  (UK),  FLUXANA GmbH (SRN).................

Je pre nás  veľkým potešením, že v priebehu uplynulých rokov sa nám podarilo vybudovať sieť verných zákazníkov, ktorí profitujú z našich služieb, ktoré konštantne ponúkame na slovenskom a európskom trhu.

RÝCHLY KONTAKT
tel: 02/5292 4163
02/5292 4162
02/5292 4164
fax: 02/5292 4164
Created by D3Soft s.r.o. © 2011