iml
  • M4 Mistral
  • Crm
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • BTH


K potešeniu Vašich metrológov si Vám, ako autorizovaný zástupca spoločnosti

MACHEREY-NAGEL
GmbH (MN) v SR

dovoľujeme predstaviť unikátne MN spektrofotometre tradičného nemeckého výrobcu (založený v r. 1911), ktorý v súčasnosti ako jediný na svete prináša na trh kvalitné

Spektrofotometrické prístroje so zabudovanou kompletnou metrologickou kontrolou a
(kalibráciou vlnových dĺžok a stupnice meraných extincií, PT testovaním a pod.)
s potrebnou metrologickou nadväznosťou na príslušné národné metrologické autority
.

Tieto unikátne zariadenia sú dodávané so zabudovanými meracími metódami veľkého počtu kvantitatívnych skúšok  pitných, povrchových a odpadových vôd, skúšok potravinárskych a priemyselných výrobkov, monitorovania životného prostredia atď., čím komfortne poskytujú spoľahlivé výsledky vybraných skúšok a priebežnú kontrolu ich kvality.Unikátnym technickým riešením u všetkých MN spektrofotometrov
je možnosť merania obsahov rozpustených zložiek spolu s turbidimetrickým a nefelometrickým meraním dispergovaných látok v kvapalných vzorkách. V prípade akýchkoľvek detailnejších informácií k vyššie spomenutým ponukám neváhajte kontaktovať nás, radi Vám zodpovieme na Vaše otázky.


RÝCHLY KONTAKT
tel: 02/5292 4163
02/5292 4162
02/5292 4164
fax: 02/5292 4164
Created by D3Soft s.r.o. © 2011