iml
 • M4 Mistral
 • Crm
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • BTH

Kolorimetrické a titračné testovacie kity pre analýzu vody

 • Testovacie kity - VISOCOLOR® alpha, VISOCOLOR® ECO, VISOCOLOR® HE
 • VISOCOLOR reagenčné kufríky
 • Kompaktný fotometer PF-12Plus
 • Kompaktný fotometer PF-3

Pre bližšie informácie ku fotometrom navštívte našu sekciu prístrojová technika, časť "Spektrofotometre"


Testovacie kity - VISOCOLOR® alpha, VISOCOLOR® ECO, VISOCOLOR® HE

 • kompletné mini laboratórium s reagenčnými činidlami a príslušenstvom pre analýzu vody
 • vhodné na analýzu v laboratóriu, v školách alebo v teréne
 • pohodlné testovacie postupy založené na jednoduchých analytických metódach ako kolorimetria a titrácia
 • spoľahlivé a porovnateľné výsledky (princípy založené na medzinárodných predpisoch DIN-, EN-, ISO- a EPA)
 • maximálna bezpečnosť

        


RÝCHLY KONTAKT
tel: 02/5292 4163
02/5292 4162
02/5292 4164
fax: 02/5292 4164
Created by D3Soft s.r.o. © 2011