iml
 • M4 Mistral
 • Crm
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • BTH

Extrakčné patróny - MACHEREY-NAGEL

Uznávané pre ich čistotu a vysokú kvalitu

Extrakčné patróny sa často používajú na vloženie pevných materiálovz ktorých určité substancie sú následne vymývané vhodným rozpúšťadlom.
Sú vhodné aj pri analýzach vzduchu a odpadových plynov, na zachytávanie pevných časti (napr. prach).

         MN 645 – Štandardná kvalita

 1. Stanovenie tukov v potravinách a krmivách
 2. Stanovenie obsahu spojiva v asfalte
 3. Analýza pôdnych kontaminantov
 4. Stanovenie prídavkov (aditív) v gume a elastomeroch


       
        MN 649 - Extrakčné patróny na použitie pri vysokých teplotách a pri agresívnych rozpúšťadlách

 1. Sledovanie znečistenia vzduchu, odber vzorky vzduchu (vzorkovanie)
 2. Filtrácia pri vysokej teplote (do 500°C)
 3. Použiteľné aj pre rozpúšťadlá poškodzujúce celulózové patróny (napr. silné kyseliny alebo zásady)
     
                            
Katalóg s kompletnou ponukou produktov filtrácie je k dispozícii na vyžiadanie alebo na stiahnutie
RÝCHLY KONTAKT
tel: 02/5292 4163
02/5292 4162
02/5292 4164
fax: 02/5292 4164
Created by D3Soft s.r.o. © 2011