iml
 • M4 Mistral
 • Crm
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • BTH

Počítač na dávkovanie vody BT-7000

Meranie vlhkosti betónov v miešači

 • Používa vysokofrekvenčnú technológiu na exaktné stanovenie vlhkosti v miešačke
 • Mikrovlnný senzor vytvára elektrické pole, ktoré je ovplyvňované molekulami vody v betóne
 • Teplotný senzor meria teplotu betónu
 • Zariadenie – počítač na dávkovanie vody BT-7000 - odčíta namerané údaje, obsah vlhkosti a teplotu betónu 200-krát za sekundu a vypočíta a pridá dodatočnú vodu, aby sa dosiahla požadovaná kvalita betónu.

S počítačom na dávkovanie vody BT-7000 bude Váš betón vždy obsahovať správne množstvo vody, ešte aj počas horúcich dní

Dokument na stiahnutie – informačný leták tu

RÝCHLY KONTAKT
tel: 02/5292 4163
02/5292 4162
02/5292 4164
fax: 02/5292 4164
Created by D3Soft s.r.o. © 2011