iml
 • M4 Mistral
 • Crm
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • BTH

Vzdelávanie v metrológii 

História

Od roku 1994 až do roku 2009 naša spoločnosť pravidelne niekoľkokrát v priebehu roka organizovala odborné semináre v oblasti chemickej metrológie a kvality chemických meraní. Na základe bohatých praktických skúsenosti spoločnosť zorganizovala rad úspešných workshopov v oblasti chemickej metrológie.

V rokoch 1998 až 2000 spoločnosť v spolupráci s domácimi a zahraničnými univerzitami spracovala projekt v rámci programu PHARE nazvaný Quality of Chemical Measurements (QCM), ktorý bol určený pre 10 krajín pristupujúcich k EU.

V roku 2004 naša spoločnosť zorganizovala v Znojme úspešnú 1. československú konferenciu na tému „Kvalita chemických a mikrobiologických meraní“ a participovala na mnohých významných akciách z oblasti chemickej metrológie.  

Pre zvládnutie vyhodnotenia chemických meraní v chemických skúšobných laboratóriách spoločnosť organizovala tréningové kurzy na výpočet neistôt za pomoci softvéru METRO a CALIBRO, na vývoji ktorého sa spoločnosť podieľala. Tréningy, školenia sa konali prevažne v Bratislave avšak v poslednej dobe sa spoločnosť orientovala na školenia a tréningy zamerané na konkrétne témy a požiadavky priamo u zákazníka – predovšetkým u veľkých firiem ako SLOVALCO a.s. Žiar nad Hronom, U.S Steel Košice s.r.o., Slovnaft a.s. Bratislava, Duslo a.s. Šaľa atď. V prípade záujmu o usporiadanie takéhoto typu školenia priamo u Vás nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese chemmea@chemmea.sk.

Súčasné projekty vzdelávania

Na základe dlhodobého vývoja a takmer 20-ročnej skúseností spoločnosť pripravila novú sériu vzdelávania v legálnej metrológii aplikovaním odporúčaní dokumentu OIML D14 a prípravou série tréningových modulov, ktoré pokrývajú celú oblasť legálnej metrológie. Modulový systém vzdelávania v metrológii si zamestnanci spoločnosti overili v medzinárodnom projekte EU v Sarajeve.

Modulový systém vzdelávania sa skladá z modulov:

 • ZÁKONNÉ A RIADIACE PRINCÍPY METROLÓGIE
 • VŠEOBECNÉ PRINCÍPY METROLÓGIE
 • Skúšanie a overovanie meracích zariadení DĹŽKY
 • Skúšanie a overovanie meracích zariadení OBJEMU A PRIETOKU
 • Skúšanie a overovanie meracích zariadení HMOTNOSTI
 • Skúšanie a overovanie meracích zariadení TLAKU
 • Skúšanie a overovanie meracích zariadení SILY A MOMENTU SILY
 • Skúšanie a overovanie meracích zariadení TEPLOTY A TEPLA
 • Skúšanie a overovanie meracích zariadení ELEKTRICKÝCH VELIČÍN
 • Skúšanie a overovanie meracích zariadení FYZIKÁLNO-CHEMICKÝCH VELIČÍN
 • Skúšanie a overovanie meracích zariadení ÚRADNÉHO MERANIA A DOZIMETRIE
 • MANAŽÉRSTVO KVALITY, AKREDITÁCIA, CERTIFIKÁCIA, SPOTREBITEĽSKÉ BALENIA

 

RÝCHLY KONTAKT
tel: 02/5292 4163
02/5292 4162
02/5292 4164
fax: 02/5292 4164
Created by D3Soft s.r.o. © 2011