iml
 • M4 Mistral
 • Crm
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • BTH

        SPOTREBNÝ MATERIÁL

1. CRM, RM a laboratórne chemikálie

Referenčný materiál je materiál alebo látka, ktorej jedna alebo viac vlastností sú dostatočne dobre definované, aby mohli byť použité na kalibráciu prístroja, na posúdenie metódy merania alebo pre priraďovanie hodnôt materiálom.

Certifikovaný referenčný materiál je definovaný ako referenčný materiál s priloženým certifikátom, ktorého jedna alebo viacero hodnôt charakterizujúcich vlastnosť sú certifikované s neistotou na určenej hladine spoľahlivosti pomocou procedúry zabezpečujúcej nadväznosť na správnu realizáciu jednotky (jednotiek), použitej (použitých) na vyjadrenie hodnoty (hodnôt), ktoré charakterizujú túto vlastnosť.

V celosvetovej ponuke existuje množstvo referenčných materiálov, certifikovaných metrologickými inštitúciami (CRM), alebo necertifikovaných (RM), ale garantovaných ich výrobcami.


      

        Ponuka CRM, RM a laboratórnych chemikálií

 • RM, CRM pre analýzy v oblasti chémie, metalurgie, životného prostredia, ktoré zahŕňajú optickú emisnú spektroskopiu, iskrovú spektroskopiu, XRF, ICP a AAS ako aj fotometrické a ostatné mokré metódy analýzy – MBH Analytical Ltd, Anglickohttp://www.mbh.co.uk/
 • RM, CRM pre chemické analýzy v metalurgii (triesky a prášková forma, homogénny uhlík, zliatinová oceľ, zliatiny železa, neželezné zliatiny, rudy, trosky a keramické materiály) a spektroskopické analýzy v metalurgii (disky a bloky: homogénny uhlík, nízko a vysoko zliatinové ocele, niektoré neželezné zliatiny), nastavovacie štandardy a analýzy v iných oblastiach chemického a fyzikálneho skúšania materiálov - Bureau of Analysed Samples Ltd (BAS), Anglickohttp://www.basrid.co.uk/    
 • RM, CRM chemického zloženia, fyzikálnych a fyzikálnochemických vlastností pre širokú oblasť priemyslu, poľnohospodárstva, životného prostredia, potravinárstva, zdravia a medicíny, fyzikálnych vlastností, rádioaktivity - National Institute of Standard and Technology, (NIST) USAhttp://www.nist.gov/srm
 • Štandardy, tlmivé roztoky v rôznych formách, reagenčné činidlá pre potreby analytických a skúšobných laboratórií - Reagecon Diagnostics Limited, Írsko - http://www.reagecon.com/   
 • Pomocné materiály pre RTG fluorescenčnú analýzu, RM pre kovy (pevné látky), RM pre petrochémiu (ropa, nafta, benzín, diesel), RM pre Al (disky a triesky, nastavovacie štandardy,...), RM pre minerály (priemyselné, koks, ROHS/plastické materiály), vodné roztoky pre ICP, AAs, IC atď... - FLUXANA® GmbH & Co. KG, Nemeckohttp://www.fluxana.de/ 
 • RM, CRM chemického zloženia, fyzikálnych a fyzikálnochemických vlastností pre širokú oblasť priemyslu, poľnohospodárstva, životného prostredia, potravinárstva, zdravia a medicíny, fyzikálnych vlastností, rádioaktivity. Analytické materiály, vysoko čisté rozpúšťadlá a kyseliny, materiály pre farmaceutický priemysel aj klinické aplikácie s ich nutnými metrologickými a technickými charakteristikami - LGC Standards, Anglickohttp://www.lgcstandards.com/home/home_en.aspx
 • RM, CRM pre organickú analýzu podľa najdôležitejších metód EPA a ASTM. Kompletné sady RM a CRM škodlivých látok, ako sú PCB, dioxíny, PAH, nitroaromáty, pesticídy, fenoly, aldehydy, ketóny, materiály pre petrochemický priemysel a životné prostredie - AccuStandard, Inc., USAhttp://www.accustandard.com/  
 • RM, CRM pre aplikáciu v oblasti analýzy potravín, životného prostredia, strojárenstva a zdravia - European Commission, Joint Research Centre Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM), Belgickohttp://www.irmm.jrc.be/
 • Materiály pre kontrolu a kalibráciu mikrobiologických testov v laboratóriách so širokým spektrom aplikácií všeobecnej klinickej chémie cez proteíny a nádorové markery až po stopové prvky - Sero AS, Nórskohttp://www.sero.no/
 • Chemikálie, kovy a materiály pre široký rozsah aplikácií - Alfa Aesar GmbH & Co KG A Johnson Matthey Company, Anglickohttp://www.alfa.com/
 • Laboratórne chemikálie rôznej kvality - klasické chemikálie a reagenty pre analytickú chémiu, špeciálne chemikálie, rozpúšťadlá pre rôzne aplikácie, farbivá, indikátory pre analýzu, výskum a produkciu - Carl Roth GmbH + Co. KG, Nemeckohttp://www.carlroth.com/

        (pozn.: ceny (USD) uvedené v katalógu AccuStandard nie sú platné pre konečného zákazníka. Pre aktuálne ceny (EUR), prosím kontaktujte  nás na  
         chemmea@chemmea.sk)  2.  Obalová technika - MACHEREY-NAGEL

        VIALKY, UZÁVERY, SEPTÁ

              

  
Krimpovacie
vialky, uzávery, septá, kliešte N 8, N 11, N 13, N 20


       


Šrobovacie vialky, uzávery, septá, kliešte N 8, N 9, N 10, N 12, N 13, N 22, N 24 (EPA)    

             

 

Headspace šróbovacie vialky N 18

         


Krimpovacie vialky typ Snap Ring
, uzávery, septá N11

              
                                                         
 
Ostatné vialky:

 • Mikro reakčné vialky a uzávery
 • Vialky s rovným hrdlom typ Shell
 • Vialky na uchovávanie vzoriek

 

PRÍSLUŠENSTVO                                                

                            


 • Zatváracie a otváracie kliešte
 • Zásobníky na vialky
 • Kapilárne konektory
       Katalóg Macherey-Nagel  - Vialky a uzávery - k dispozícii na vyžiadanie alebo k stiahnutiu TU

 

  3. Extrakčné patróny - MACHEREY-NAGEL


Extrakčné patróny sa často používajú na vloženie pevných materiálovz ktorých určité substancie sú následne vymývané vhodným rozpúšťadlom.
Sú vhodné aj pri analýzach vzduchu a odpadových plynov, na zachytávanie pevných časti (napr. prach).

         MN 645 – Štandardná kvalita

 1. Stanovenie tukov v potravinách a krmivách
 2. Stanovenie obsahu spojiva v asfalte
 3. Analýza pôdnych kontaminantov
 4. Stanovenie prídavkov (aditív) v gume a elastomeroch


       
        MN 649 - Extrakčné patróny na použitie pri vysokých teplotách a pri agresívnych rozpúšťadlách

 1. Sledovanie znečistenia vzduchu, odber vzorky vzduchu (vzorkovanie)
 2. Filtrácia pri vysokej teplote (do 500°C)
 3. Použiteľné aj pre rozpúšťadlá poškodzujúce celulózové patróny (napr. silné kyseliny alebo zásady)
     
                            
Katalóg s kompletnou ponukou produktov filtrácie je k dispozícii na vyžiadanie alebo na stiahnutie


  4. Filtračné papiere - MACHEREY-NAGEL

 • Filtračné papiere pre kvantitatívne rutinné  analýzy bezpopolnaté
 • Filtračné papiere pre kvalitatívnu analýzu štandardné - vhodné pre bežné filtrácie v laboratóriu
 • Filtre zo skleneného vlákna – aplikácie v rôznych oblastiach laboratórneho použitia. Umožňujú rýchlu filtráciu a simultánne veľmi vysokú zadrž častíc. Dobrá odolnosť voči anorganickým a organickým rozpúšťadlám.
 • Filtračné papiere pre technické aplikácie – odporúčané prevažne pre aplikácie ako sú priemyselné filtrácie. Dostupné sú ako (hárky), kruhové, skladané, výrezy, rolky. Na požiadanie zákazníka je možné vyrobiť filtračné papiere so špeciálnymi vlastnosťami.
 • Filtračné papiere pre špeciálne aplikácie – filtračné papiere s aktívnym uhlím, na analýzu pôdy, bezfosfátové, pre pivovary a cukrovary, na analýzu tukov, na testovanie odolnosti antibiotík, na ochranu laboratórnych povrchov, pre chromatografiu a i.
     
     
               


    
                 Katalóg s kompletnou ponukou produktov filtrácie je k dispozícii na vyžiadanie alebo na stiahnutie  5. Membrány - MACHEREY-NAGEL

          

           Umožňujú pohodlnú, rýchlu a ekonomickú separáciu


       
              membránové filtre  - PORAFIL         
               
            
                                                                 
                                                                         

            striekačkové filtre  - CHROMAFIL
           
                                          
                Katalóg s kompletnou ponukou produktov filtrácie je k dispozícii na vyžiadanie alebo na stiahnutie


   6. Rýchle testy - Macherey-Nagel

        Testovacie prúžky a testovacie papieriky

        pH indikátorové papiere

 • pH-Fix – testovacie prúžky pre rýchle a vysoko presné stanovenie pH

             

 • PEHANON – špeciálne testovacie prúžky na stanovenie pH vo farebných roztokoch

                 

                 


testovacie prúžky a testovacie papieriky pre semi-kvantitatívne stanovenia

 • QUANTOFIX – rýchle, pohodlné a presné testovacie prúžky, ktoré spĺňajú požiadavky na moderné rýchle testy
 • Aplikácie: životné prostredie (NH4+, uhličitanova tvrdosť vody, NO3-, NO2-), priemysel a poľnohospodárstvo (Cu+/2+, Ni2+, CN-, Ca2+, Cl-, H2O2, PO43-, SO42-, SO32- atď.)

testovacie papieriky pre kvalitatívne stanovenia

 • umožňujú stanovenie iónov a chemických zlúčenín
 • Aplikácie: stanovenie Al3+, NH3, NH4+, Fe2+, Fe3+, NO3-, NO2-, chlóru, vody na dne palivových nádrží, vody v organických roztokoch, zvyšky proteínov na povrchoch a nástrojoch prichádzajúcich do kontaktu s jedlom, peroxidázy v potravinách, laktoperoxidázy v mlieku, vody v masle, oleja vo vode a pôde atď.

     

Katalóg rýchlych testov k dispozícii na vyžiadanie alebo k stiahnutiu tu (Rýchle testy).


RÝCHLY KONTAKT
tel: 02/5292 4163
02/5292 4162
02/5292 4164
fax: 02/5292 4164
Created by D3Soft s.r.o. © 2011