iml
  • M4 Mistral
  • Crm
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • BTH

µXRF Spektrometre


                      M6 JETSTREAMM6 JETSTREAM
umožňuje vďaka veľkorozmernému držiaku vzoriek  mapovanie obsahu a rozloženia prvkov vo veľkoplošných predmetoch
(napr. kusoch nosných konštrukcií, sochách a pod.) do veľkosti 800 x 600 mm (až 1400 x 1800 x 1560 mm v horizontálnej polohe)
s minimálnym zobrazovacím krokom 10 µ.


      M6 Jetstream

M6 JETSTREAM je výborný doplnok ku mikrodifrakčným metódam zobrazenia a zároveň predstavuje cenovo dostupnejšiu alternatívu ku SEM s ED XRF, pri zachovaní si výborných analytických schopností a lepšej prenosnosti prístroja, takže je možné vykonávať merania aj v teréne alebo v bežných laboratórnych podmienkach.

Prístroj nevyžaduje dodatočné príslušenstvo (chladič, vývevu a pod.), len štandardné pripojenie na 1-fázový prúd, 230 V, 50/60 Hz. Prístrojový servis a technická podpora je zabezpečená na území ČR a SR.
RÝCHLY KONTAKT
tel: 02/5292 4163
02/5292 4162
02/5292 4164
fax: 02/5292 4164
Created by D3Soft s.r.o. © 2011