iml
  • M4 Mistral
  • Crm
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • BTH

µXRF Spektrometre

              


               M4 TORNADO


Prístroj M4 TORNADO sa používa pre kvalitatívne a kvantitatívne mapovanie 2D priestorového rozloženia prvkov od Na po U v rôznych typoch matríc anorganického pôvodu (minerály, horniny atď.) alebo v komplexných matriciach organického pôvodu (listy stromov, trávy resp. papier, plátno a pod.). Distribúcia a obsah detegovaných prvkov môžu byť zobrazené graficky aj číselne.

Výhodou prístroja je okrem iného rozmerná meracia komora (600 x 350 mm) s držiakom na vzorky schopným pojať vzorky o rozmeroch až 330 x 170 mm. Vďaka vysokému rozlíšeniu (~ 25µm) je možné hodnotiť aj veľmi malé objekty (alebo časti objektu).
Automatická korekcia výšky umožňuje merať aj vzorky s nerovným povrchom (sošky, umelecké predmety atď.) s rozdielom výšky až do 120 mm.

Prístroj je možné využiť napríklad na hodnotenie dokumentov, pravosti dokladov, cenín a umeleckých diel, ale aj pre forenzné účely.
Inými možnosťami využitia je napríklad hodnotenie vlastností tonerov a pigmentov, sledovanie procesu ich starnutia resp. vplyvu znečistenia ovzdušia (zlúčeniny síry a pod.).     Image result for M4 Tornado      Image result for M4 Tornado

 


M4 TORNADO  je výborný doplnok ku mikrodifrakčným metódam zobrazenia a zároveň predstavuje cenovo dostupnejšiu alternatívu ku SEM s ED XRF, pri zachovaní si výborných analytických schopností a lepšej prenosnosti prístroja, takže je možné vykonávať merania aj v teréne alebo v bežných laboratórnych podmienkach.Prístroj nevyžaduje dodatočné príslušenstvo (chladič, vývevu a pod.), len štandardné pripojenie na 1-fázový prúd, 230 V, 50/60 Hz. Prístrojový servis a technická podpora je zabezpečená na území ČR a SR.


 RÝCHLY KONTAKT
tel: 02/5292 4163
02/5292 4162
02/5292 4164
fax: 02/5292 4164
Created by D3Soft s.r.o. © 2011