iml
  • M4 Mistral
  • Crm
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • BTH

Stiahnutie demoverzie programov Metro 2010 a Calibro 2010

Demoverzia programu je plne funkčná, ale je časovo obmedzená na 30 dní. Po tridsiatich dňoch je nutné zakúpiť plnú verziu. 

Postup pri inštalácii demoverzie Metro 2010 a Calibro 2010:

1. Program pre inštaláciu môže vyžadovať administrátorské právomoci. Konzultujte, prosím, svojho administrátora/správcu programového vybavenia.

2. Program Metro 2010 vyžaduje pre svoju správnu funkciu databázový nástroj spoločnosti Borland (BDE). V aktuálnej verzii inštalátora demoverzie programu Metro 2010 je BDE zahrnuté a nie je potrebné ho inštalovať zvlášť.

V prípade, že sa z nejakého dôvodu BDE nepodarilo správne nainštalovať, stiahnite na svoj počítač aktuálnu verziu BDE inštalátora kliknutím na následný link (Stiahnuť: Inštalačný balík BDE) a dvojklikom myši na ikonu stiahnutého súboru ho spustite. Potvrďte otvorenie súboru (výzva OS Windows) a postupujte podľa pokynov, ktoré sa budú zobrazovať na obrazovke.

3. Stiahnite na počítač inštalačný balík demoverzie programu Metro 2010 (Stiahnuť: Demoverzia Metro 2010) a dvojklikom myši na ikonu stiahnutého súboru ho spustite. Potvrďte otvorenie súboru (výzva OS Windows) a postupujte podľa pokynov, ktoré sa budú zobrazovať na obrazovke.

4. Stiahnite si na počítač inštalačný balík demoverzie programu Calibro 2010 (Stiahnuť: Demoverzia Calibro 2010) a dvojklikom myši na ikonu stiahnutého súboru ho spustite. Potvrďte otvorenie súboru (výzva OS Windows) a postupujte podľa pokynov, ktoré sa budú zobrazovať na obrazovke.

5. Spustite demoverziu programu Metro 2010 resp. Calibro 2010 dvojklikom myši na ikonku zvoleného programu. Pre ďalšiu prácu konzultujte manuál ku programu Metro 2010 (Stiahnuť: Manuál ku programu Metro) alebo nápovedu, ktorá je zabudovaná priamo v programe Metro 2010 resp. Calibro 2010.

6. Pre správne fungovanie programov je nutné umožniť programu vykonávať zápis na disk a zmenu svojich súborov. Pri prípadných problémoch s behom programu (neočakávané pády, chybové hlásenia a pod.) skontrolujte, či bolo programu umožnené vykonávať tieto operácie. Konzultujte, prosím, svojho administrátora/správcu programového vybavenia. Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte nás, prosím.

RÝCHLY KONTAKT
tel: 02/5292 4163
02/5292 4162
02/5292 4164
fax: 02/5292 4164
Created by D3Soft s.r.o. © 2011