iml
  • M4 Mistral
  • Crm
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • BTH

Webinár Bruker Nano (µXRF)

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti zúčastňovať sa na webinároch/web seminároch, ktoré poriada spol. BRUKER Nano, Berlín–výrobca µRTG fluorescenčných spektrometrov (µXRF).

Webináre sú určené nielen pre našich stálych zákazníkov, ktorí už µXRF prístroje spoločnosti BRUKER Nano majú vo svojom prístrojovom vybavení,
ale aj pre všetkých potenciálnych záujemcov.

Pozvánky na webináre sú pravidelne rozposielané naším zákazníkom a od roku 2016 sú pravidelne zverejňované aj na našej webovej stránke.


                                                        AKTUÁLNA PONUKA

 


            


RÝCHLY KONTAKT
tel: 02/5292 4163
02/5292 4162
02/5292 4164
fax: 02/5292 4164
Created by D3Soft s.r.o. © 2011