iml
  • M4 Mistral
  • Crm
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • BTH

Servis RTG prístrojov (BRUKER Nano)

Vykonávame kompletné servisné služby pre vybrané prístroje spoločnosti BRUKER Nano GmbH Nemecko, inštalované na území Slovenskej republiky.


µRTG Spektrometre (M1 ORA/MISTRAL, M2 BLIZZARD, M4 TORNADO, M6 JETSTREAM )


Servisné služby zahrňujú:

Preventívny servis

zahrňuje technickú prehliadku prístroja, celkové vyčistenie, funkčné overenie, adjustáciu parametrov, vykonanie systémových testov a kalibráciu zariadenia, podľa Servisného kontrolného zoznamu BRUKER Nano.
Preventívny servis sa ukončí vyplnením a podpisom Servisnej správy.

Záručný servis

pri poruche prístroja, počas trvania záručnej doby, pre poruchy spadajúce do rozsahu podmienok záruky. Náklady podľa kalkulácie hradí BRUKER Nano. Záručný servis sa ukončí vyplnením a podpisom Servisnej správy.

Operatívny servis

zahrňuje odstránenie poruchy prístroja, technickú prehliadku prístroja, funkčné overenie, vykonanie systémových testov podľa Servisného kontrolného zoznamu BRUKER Nano.
Operatívny servis sa ukončí vyplnením a podpisom Servisnej správy.

RÝCHLY KONTAKT
tel: 02/5292 4163
02/5292 4162
02/5292 4164
fax: 02/5292 4164
Created by D3Soft s.r.o. © 2011