iml
 • M4 Mistral
 • Crm
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • BTH

µRTG fluorescenčné spektrometre

µRTG fluorescenčná (µXRF) prvková analýza,

je jedna z najlepších analytických techník pre vykonávanie analýzy prvkov vo všetkých druhoch pevných vzoriek. Spája vysokú presnosť a správnosť,
s jednoduchou a rýchlou prípravou vzoriek pre analýzu prvkov od titanu (Ti) - (s výnimkou M4 TORNADO od Na) až po urán (U).

Spoločnosť Bruker Nano vyvíja a ponúka unikátne µXRF riešenia, pokrývajúce všetky analytické úlohy v priemysle a vo výskume.

Podrobnejšie informácie ku prístrojom:


Stolové µXRF prístroje:
 • M1_MISTRAL - kompaktný prístroj pre analýzu ROHS, šperkov a vzácnych kovov
 • M1_ORA - prístroj pre analýzu šperkov a vzácnych kovov, nenáročný na priestor
 • M4_TORNADO - vysokorýchly a vysokocitlivý prístroj pre mapovanie obsahu prvkov a charakterizáciu širokej škály vzoriek
 • M2  BLIZZARD - pre určovanie hrúbky a zloženia viacvrstvových povlakov na nadrozmerných predmetoch, ako sú napríklad integrované obvody, dosky s tlačenými spojmi a pod.
 • M6  JETSTREAM - umožňuje vďaka veľkorozmernému držiaku vzoriek  mapovanie obsahu a rozloženia prvkov vo veľkoplošných predmetoch (napr. v kusoch nosných konštrukcií, obrazoch, sochách a pod.) do veľkosti 800 x 600 mm (až 1400 x 1800 x 1560 mm v horizontálnej polohe) s minimálnym zobrazovacím krokom 10 µm.

M6 JETSTREAM

M6 JETSTREAM    


M2 BLIZZARD
       M2 BLIZZARD

M4 TORNADO


Bruker Tornado Micro-XRF


M1 ORA

Bruker M1 ORA Micro XRF

M1 MISTRAL

The M1 MISTRAL Compact Tabletop Micro-XRF Spectrometer from Bruker


RÝCHLY KONTAKT
tel: 02/5292 4163
02/5292 4162
02/5292 4164
fax: 02/5292 4164
Created by D3Soft s.r.o. © 2011