iml
  • M4 Mistral
  • Crm
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • BTH

Laboratórne vybavenie Carl ROTHPonuka od spoločnosti Carl Roth GmbH, Nemecko zahŕňa

  • všetko pre kompletné vybavenie Vašich laboratórií

     
     Digital-pH-/mV-/°C-meters HI 83141 and HI 8314 N, model HI 8314 N       SMZ-161-series LED stereo microscopes


  • klasické chemikálie a reagenty pre analytickú chémiu a špeciálne chemikálie

       ROTI®METIC<br /> - Ultra Pure Metals and Inorganic Compounds     Cellulose    TLC-ready-to-use layers  SIL G-25 / UV<sub>254</sub>

      Podrobnejšie informácie ku ponuke spoločnosti Carl Roth


     

RÝCHLY KONTAKT
tel: 02/5292 4163
02/5292 4162
02/5292 4164
fax: 02/5292 4164
Created by D3Soft s.r.o. © 2011