iml
 • M4 Mistral
 • Crm
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • BTH

CALIBRO 2010

CALIBRO 2010 v sebe zahrňuje rigoróznu metódu najmenších štvorcov, ktorá umožňuje matematicky správnym spôsobom zahrnúť do výpočtu kalibračnej krivky a odhadu X0, SX0 štandardné odchýlky nezávisle a závisle premennej veličiny X,Y. Toto umožňuje získať neskreslené odhady pre X0 a SX0. Detaily použitej metódy a jej porovnanie s klasickými metódami najmenších štvorcov sú uvedené v manuáli.

CALIBRO 2010 je určené pre všetky laboratóriá a pracoviská, kde pri meraní vzniká potreba použitia kalibračnej závislosti na odhad meranej veličiny.

CALIBRO 2010 vám poskytuje tieto základné funkcie:

 • výpočet kalibračnej krivky z nameraných kalibračných bodov metódou najmenších štvorcov
 • grafické zobrazovanie kalibračných kriviek
 • vyhodnocovanie merania pomocou vybranej kalibračnej krivky
 • archivovanie kalibračných kriviek
 • ochrana dát pred neoprávneným použitím

Cenník softvéru si môžete stiahnuť tu

RÝCHLY KONTAKT
tel: 02/5292 4163
02/5292 4162
02/5292 4164
fax: 02/5292 4164
Created by D3Soft s.r.o. © 2011